NLP Excellence,  Pre koučov

14 Základných princípov NLP

Sú to princípy, ktoré pomáhajú nastaviť vzťah k iným ľuďom. Ja si na ne spomeniem pri akejkoľvek komunikácií. Pomáhajú mi k väčšej otvorenosti voči druhej osobe.

V literatúre sa tiež môžete dopátrať k inému počtu týchto princípov alebo ich nájsť pod názvom Základné predpoklady NLP.

  1. Rešpektovať Model sveta druhého

Každý z nás má vytvorený vlastný model sveta. A aj keď sa to bude zdať ako sci-fi, nevnímame realitu takú, ako je. Vnímame ju cez naše filtre. Vnímame ju na základe našich hodnôt, presvedčení. Takže realitu ako takú, máme podľa „seba“ upravenú.

Je rozdiel medzi rešpektovaním modelu toho druhého a súhlasením s jeho názorom. Tým, že niekoho rešpektujeme, podporujeme vlastnú zvedavosť.

Čo je za tým, že on to vidí takto? Čo sa odohráva v jeho vnútri? Napomáha nám k zvedavosti, ako daný človek vníma veci zo svojho pohľadu.

2. Zmyslom komunikácie je efekt, ktorý vytvárame

Ak prevezmeme za komunikáciu vlastnú zodpovednosť a určíme si zámer – čo ňou chceme docieľiť, vieme ju prispôsobiť, aby sa tak stalo. Vďaka spôsobu ako komunikujeme vytvárame okolo seba efekt. A tu sa možno dostávame k časti, keď ste si povedali: „Mne nikto nerozumie.“

No, prispôsobte komunikáciu tomu druhému a uvidíte čo sa stane.

Tento bod mi osobne pomáha pri tvorbe kurzov, článkov. Ak tvorím, mám za tým svoj zámer. A tým je podeliť sa s vami o informácie, ktoré mne osobne pomáhajú a môžu pomôcť aj vám.

3. Myseľ a telo sú prepojené

Je vedecky dokázané, že myšlienky majú obrovskú silu. Myseľ je prepojená s telom. Placebo efekt, vizualizácie – sú len zlomkom dôkazov, že je to pravda.
Spomeňte si na situáciu, v ktorej ste sa cítili šťastní. A keď na to myslíte, ako sa to odráža na vašom tele? Ja som vystretá, usmievam sa a výrazne gestikulujem.
Ak sa cítite bez dostatku energie, ako sa to odráža na vašom tele? Ja vtedy vyzerám ako zombík – hlava zvesená a mám chuť zaliezť do postele.

Ja dobre si uvedomovať svoje myšlienky a ich dopad na telo. Keď som chorá alebo ma niečo bolí, snažím sa myslieť viac pozitívne. Pretože to má dopad.

4. Mapa nie je územie

Ľudia reagujú na základe zážitkov a svojich skúsenosti v rôznych situáciách. Nereagujú na svet ako taký. Ak máte z minulosti nejaký zážitok, váš mozog ho má uložený a v prípade potreby ho použije. Je to však len vaša subjektívna skúsenosť. Ak svet, ako ho vidíte, vám nie je prospešný, tak je to preto, že ste si vytvorili zlú mapu. To v podstate nevadí, pretože mapy sa dajú prekresliť. Veď pozrite sa, ako vyzeral svet pred 500 rokmi na mapách 🙂

Menenie vlastnej mapy, ja v podstate váš progres a práca na sebe. Práca s vlastným vnútorným svetom.

5. Každý robí najlepšie možné rozhodnutia s informáciami a zdrojmi, ktoré sú mu v danú chvíľu dostupné

Každé správanie má pozitívny úmysel. Aj keď sa to častokrát nezdá, ľudia robia skutočne tie najlepšie rozhodnutia, ktoré sú schopní urobiť. Rozhodnutia sú limitované schopnosťami a informáciami, ktoré sú v danej chvíli dostupné. Uvediem možno trošku prehnaný príklad: Vezmite si samovrahov, spáchajú svoj čin, lebo veria, že tým všetko vyriešia. Konajú najlepšie, ako vedia. Pozrite sa na seba v minulosti. Robili ste tie najlepšie rozhodnutia, aké ste v danej situácií vedeli. Ja viem, že teraz by ste možno urobili niečo inak. No vtedy ste neboli terajším JA. A tu sa dostávame k tomu, aby ste sa neporovnávali. Neporovnávajte svoje staré ja, neľutujte čo ste urobili….. 🙂

Minulosť je minulosť, beriem si z nej ponaučenie, no netrávim v nej veľa času. Nezmením ju. Viem len zmeniť svoje vnímanie na ňu. A jasné, že NLP nástroje pomáhajú 

6. Každé správanie je možné zmeniť

Správanie je možné meniť podľa toho, ako potrebujeme. A toto je úžasná vec. Neuroveda prináša stále nové objavy a teraz už vieme, že vytváraním nových neurónových dráh, vieme svoje správanie zmeniť. Pri zmene správania je dôležité zachovať ekológiu. To znamená, aby táto zmena mala pozitivný dopad na naše okolie. A potom už len definovať nevhodné správanie a zmeniť ho 🙂

7. Akceptuj osobnosť, zmeň správanie

Akceptácia je proces. Vedieť akceptovať seba a vedieť akceptovať iných, vedie k úžasným vnútorným zmenám. Zmeniť správanie, nám dáva možnosť nových volieb a slobodu rozhodovania. Akceptovaním ich modelu sveta napomáha získaniu raportu. Ako ste na tom s akceptáciou vy?

U seba si všímam, že dosť súvisí s mojím vlastným vnútorným nastavením. Ak som unavená, tak o akceptácií nechcem ani počuť 
Pri práci s ľuďmi a hlavne na tímových projektoch to vnímam ako „must have“.

8. Správanie a zmena sú viazané na kontext a ekológiu

Čo to vlastne znamená? Ak robíte akúkoľvek zmenu správania, vzťahuje sa na konkrétnu situáciu. V tej situácií, dôjde k zmene ako aj k zmene správania v podobných situáciách. V skratke, zmena je viazaná na kontext.
Ekológia znamená, že zmena správania musí byť taká, aby mala pozitívny dopad na samotného človeka, prostredie v ktorom žije, spoločnosť, …..
Ak chcete zmeniť správanie, tak sa preneste do budúcnosti, kde sa už inak správate. Aký to má dopad na váš život, vaše prostredie a ľudí v ňom? Ak je pozitívny – je to ok. Ak je negatívny – chcete túto zmenu podstúpiť? Stojí vám to za to? Pri niektorých zmenách je krátkodobý účinok negatívny, no dlhodobo má zmena pozitívny účinok.

9. Ľudia majú všetky zdroje, ktoré potrebujú na zmenu, ktorú chcú

Máme všetky prostriedky k dosiahnutiu svojich cieľov. Už dávno máme všetky potrebné zdroje, ktoré potrebujeme alebo si ich vieme vytvoriť. Neexistujú ľudia bez zdrojov, iba bezzdrojové stavy. Ak sa niekto nachádza v bezzdrojovom stave, znamená to, že nekoná. Vtedy je dobré človeku pomôcť, ak chce. Pomôcť mu nájsť zdroje, odstrániť bloky, ktoré ho brdzia. Ak zmeníme stav, zmeníme výsledky.

Toto je úloha koučov, pomôcť ľudom, ktorí prídu v bezzdrojovom stave. To, že sa v tomto stave nachádzajú súvisí s limitujúcimi presvedčeniami, ktoré ich držia. No s tým sa dá pracovať :-)

10. Čo je možné vo svete, je možné aj pre mňa – záleží len na tom, ako?

„If I can do it, you can do it.“  

Poznáte? Niekedy sa nám zdá, že niektoré ciele sú pre nás nedosiahnuteľné. No nemusí tomu tak byť. Ak to už niekto dokázal, je možné, že to dokážete aj vy. Evidentne sa to dá. Otázka je – Ako? Ak máte potrebné zdroje a zistíte ako to urobiť, cieľ dosiahnete.

Osobne som si nedokázala predstaviť, že raz budem tvoriť svoj online biznis. No vidím okolo seba množstvo ľudí, ktorí online biznis majú a sú uspešní. Keď to oni dokážu, dokážem to aj ja. A tak pozorujem a učím sa.

11. Systém (alebo osoby) s najväčšou flexibilitou (možnosťami) správania majú najväčší vplyv na systém

Ojóooj, flexiblita. Sme v rýchlej dobe a nemáme šancu vnímať, ako rýchlo sa veci menia. Je potrebné konať. Je potrebné byť flexibilnými. Mať flexibilitu vedieť zmeniť svoje správanie, vedie k väčším možnostiam a rýchlejšiemu konaniu. Stáva sa pomerne často, že niekto vyfúkne druhému nápad. Hm, otázkou je, či to tak skutočne je. Ten, ktorý svoj nápad pretavil do reality, prispôsobil svoje správanie a konal. Ten druhý si pekne škrečkoval a pripravoval veci na potom.

V koučingu chodia za mnou ľudia s problémami a potrebujú nájsť riešenie. Prvé čo potrebujem urobiť je, aby ten človek začal vnímať veci inak – nie z pohdľadu svojho problému. Vtedy je možné hľadať riešenia a možnosti.
Aby videl svoj problém z inej perspektívy a získal viac flexibility vo svojom konaní.

12. Neexistuje zlyhanie, len spätná väzba

Nie je to úžasné vedieť, že neexistuje zlyhanie? Túto vetu som si veľmi rýchlo osvojila a implementovala ako nové presvedčenie, pretože je podľa mňa skvelá!!!

Ak sa vám niečo nevydarí tak ako chcete, neznamená to, že ste zlyhali. Možno ste zvolili zlú stratégiu, nevhodné správanie, možno potrebujete viac zdrojov.

Čo potrebujete, získate na základe spätnej väzby. Na základe toho, viete prispôsobiť to čo potrebujete a dôjsť do cieľa.Tento bod je zlomový pre dosiahnutie svojich cieľov. Často sa stáva, že väčšina to vzdá práve v tejto fáze.

V minulosti som pripravila emailový kurz, ktorý som dala k dispozícií na otestovanie. Dostala som naň feedback, že …. hm…. no jednoducho veľmi sa mi nepodaril. Bez spätnej väzby, ktorú som dostala, by som sa nedozvedela, že klienti chcú viac mňa a menej zadaní, lebo nestíhajú.

13. Neexistujú odolní klienti, len neflexibilný komunikátor

Majte tiež na pamäti, princíp 2, že komunikácia nie je len o zámere, ale tiež o efekte, ktorý vytvára. Rovnako majte na pamäti aj Princíp 11 o flexibilite a vplyve na system.Prispôsobiť svoju komunikáciu tak, aby sa zohľadnilo rôzne správanie klientov, aby mohli akceptovať komunikáciu bez otázok.

Tu ešte doplním, že v NLP máme krásne definovanú štruktúru pre tvorbu prezentácií, aby sme dokázali zahrnúť ľudí s rôznymi štýlmi učenia 🙂

14. Všetky zásahy by mali napomáhať k celistvosti

Všetci sme prepojení s naším podvedomím. Či chceme alebo nie, je to tak. Ak žijete svoj život v súlade s ním, ak máte prácu v súlade s ním, rozvíjate sa tým najlepším spôsobom pre dosahovanie cieľov. Byť v súlade s vlastným podvedomím je dôležité. Inak konáte z vedomej mysle a zásahy na zmenu sú len povrchné a netrvácne.

Komentáre vypnuté na 14 Základných princípov NLP