NLP Excellence,  Pre koučov

Neuroplasticita

Neurovedci prichádzajú každý rok s novými a novými výsledkami v oblasti výskumu ľudského mozgu. Jedným z výskumov sa týka aj Neuroplasticity. Čo je vlastne neuroplasticita? Ako sa mení vplyvom veku? A aký má súvis s NLP koučingom?

Čo je neuroplasticita

Neuroplasticita je schopnosť neurónov a neurónových sietí v mozgu reorganizovať sa vytváraním nových nervových spojení počas života.

Nové spojenie sa vytvárajú prirodzene procesom učenia, nových skúseností . Môžu byť ako pozitívne, tak aj negatívne. Tieto spojenia sa ďalej posiľňujú, oslabujú alebo môžu aj zmiznúť.

Tieto neurálne spojenia sa dejú prirodzene, ako už bolo povedané. Iné je, ak chceme tieto neurálne spojenia vytvárať vedome a to pomocou behaviorálnych techník pri koučingu alebo terapiách.

Neuroplasticita okrem iného znamená, že emócie, ako je šťastie a súcit, možno pestovať rovnakým spôsobom, akým sa človek môže opakovaním naučiť hrať golf a basketbal alebo ovládať hudobný nástroj.

Andrew Weil

Typy neuroplasticít

Pri skúmaní americký neurovedec Jordan Grafman definoval 4 základné druhy neuroplasticity:

  • Prispôsobenie homológnej oblasti

Táto adaptácia nastáva počas narušenia mozgu v rannom veku. V skratke a jednoducho povedané, ide o neuroplasticitu, kde funkcie poškodenej časti mozgu sú presunuté do časti mozgu v opačnej hemisfére.

  • Kompenzačná maškaráda

Tento druh neuroplasticity je schopnosť vymýšľať nové stratégie.Napríklad, ak má niekto narušené priestorové vnímanie, môže používať pri navigácii orientačné body. Toto sa deje reorganizáciou existujúcich neurónových spojení.

  • Naprieč modálne preradenie

Je to neuroplasticita, kde v prípade absencie hlavných vstupov, bude tento vstup presmerovaný do funkčnej časti.

Ak sa niekto narodí slepý, nemôže vnímať podnety zrakom (vizuálny vstup). Toto je nahradené napr. Dotykom – ako hlavým vstupom – a ďalej u neho prebieha vnútorná vizuálizácia.

  • Rozšírenie mapy

Ide o neuroplasticitu, ktorá zahŕňa flexibilitu lokálnych oblastí mozgu, ktoré sú určené na vykonávanie jedného typu funkcie alebo ukladanie určitej formy informácií. Usporiadanie týchto oblastí v mozgovej kôre sa nazýva mapa.

Ak nejakú činnosť opakujeme, táto oblasť nám narastá a naopak, ak danú činnosť neopakujeme, oblasť sa zmenšuje.

Táto neuroplasticita je pri učení, precvičovaní rôznych zručností a pod.

Neuroplasticita vplyvom veku

V prvých rokoch života je vývoj neuroplasticity najvýraznejší, pretože neuróny rastú veľmi rýchlo. Pri narodení má každý z neurónov asi 2500 synapsií. V období 2-3 rokov má jeden neurón približne 15 000 synapsií. Na predstavu, hovoríme o dvojnásobnom počte, ako má dospelý jedinec.

Ďalším významným miľníkom je dospievanie. V tomto období sa vplyvom dotarejšieho vývoja odstránia prebytočné synapsie. A to je aj jeden z dôvodov, prečo je dospievanie, hľadanie si vlastnej identity.

Kedysi sa verilo, že neuroplasticita sa v istom veku zastaví. Nie je to pravda. Táto schopnosť nám ostáva počas celého nášho života. Mozog neustále generuje nové bunky a tvorí nové neurálne spojenia.

Vznik nových neurálnych spojení

Neurálne spojenia, ktoré sú posilnené zmyslovou stimuláciou sa posilňujú a ostatné sa oslabujú. Týmto spôsobom sa vytvárajú účinné dráhy nervových spojení, ktoré majú za následok naše reakcie.

Je to ako ísť po lesnej ceste, v ktorej sú vyjadzené koľaje.  vyjazdia sa v nej koľaje. Čím častejšie po nej idete, tým sú koľaje hlbšie. To isté sa deje aj pri posilňovaní neurálnych spojení. AK nejakú činnosť opakujete, vyhlbujete do svojho mozgu koľaje.

Mozog dospelého jedinca nemá žiadnu zo svojich neurónových dráh nemeniteľú. V praxi to znamená, že neurónové dráhy je možné meniť podľa potrieb.

Vďaka sile neuroplasticity môžete v skutočnosti prerámcovať svoj svet a prepojiť svoj mozog tak, aby ste boli objektívnejší. Máte moc vidieť veci také, aké sú, takže môžete premyslene, rozvážne a efektívne reagovať na všetko, čo zažívate.

Elizabeth Thorton

Vezmite si, že počas celého vášho obdobia sa vám vytvárajú neurónové spojenia, ktoré majú za následok to, kým ste, ako konáte a ako sa cítite. Niektoré z nich, ako hra na hudobný nástroj, boli tvorené vedome. Niektoré z nich, ako napríklad vaše vnímanie sveta, presvedčenia boli tvorené podvedome. Pri traumách, silných stresových zážitkoch, doknaca synapsie strácame.

A tu prichádza na rad NLP koučing a vedomé tvorenie svojho sveta 😊 Cieľom je pomôcť ľuďom preskúmať ich správanie, pocity a skúsenosti a presmerovať ich do funkčných vzorcov. Tým sa obnovuje kongnitívne a behaviorálna flexibility. Vďaka zmenách svojich presvedčení a návykov nastávajú skutočné biologické zmeny v mozgu a prepájaní. Ja tomu jednoducho hovorím, že si tvorím vlastné cestičky.

www.yourcoach.sk

Komentáre vypnuté na Neuroplasticita