Nezaradené,  NLP Excellence,  Pre koučov

Koučing a Maslowa pyramída

Aký má súvis Maslowa pyramída a koučing? Poďme sa spoločne na to pozrieť.

Každý z nás chce od života to najlepšie. A tak rôznymi spôsobmi zabezpečujeme svoje potreby. Pracujeme, rozvíjame sa, budujeme to svoje…ten svoj život.

Maslowa pyramída

Maslowa pyramída sa inak nazýva aj Pyramídou potrieb. Ostaňme pri tejto formulácii, pretože v skutočnosti Maslow nikdy pyramídu nevymyslel alebo nenakreslil. Podobu dostala až neskôr, rovnako ako svoje meno.

Samotný Maslow totiž hovoril o tom, že priemerný človek má nasýtených 85% fyziologických potrieb, 70% potrieb bezpečia, 50% potreby lásky, 40% potrieb uznania a 10% potrieb sebarealizácie. Späť k pyramíde a čo hovorí. V skratke povedané, hovorí o tom, čo je dôležité zabezpečiť najskôr, aby sme si mohli napĺňať vyššie potreby.

Ak máte nedostatok spánku, veľmi ťažko budete vedieť riešiť vzťah so svojím partnerom, dieťaťom…

Ak nemáte dostatok peňazí na pokrytie základných potrieb, ťažko budete mať energiu na kreatívne veci alebo vlastný rozvoj.

Má to logiku a rokmi overené fungovanie.

5 stupňov pyramídy

Pyramída potrieb sa skladá z 5-tich základných stupňov:

1. Fyziologické potreby


Tu patria základné potreby na prežitie: dýchanie, dostatok vody, spánku, potreba prijímania potravy, regulácia telesnej teploty, potreba fyzickej aktivity a rozmnožovania
Patrí tu strach o život, strach zo smrti

2. Potreba bezpečia a istoty

Keď sú naplnené potreby na 1. začnú narastať potreby na 2. Tu patria: istota zamestnania, istota príjmu a prístupu k zdrojom, fyzická bezpečnosť, morálna a fyziologická istota, istota rodiny, istota zdravia

3. Potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti

Hovoríme o nich aj ako o sociálnych potrebách. Pozostávajú prevažne z citových vzťahov: priateľstvo, partnerský vzťah, potreba mať rodinu

4. Potreba uznania, úcty


Potreba uznania, potreba úcty, potreba ocenenia

Najvyššou vrstvou je

5. Potreba sebarealizácie

Túžba byť najlepšou verziou samého seba. Dosahovanie svojho plného potenciálu vrátane kreatívnych činností.

Súvis s koučingom

Poďme na to trochu inak. Vezmite si papier a napíšte na koľko percent máte naplnené jednotlivé úrovne.

A možno ste práve získali tému pre svoj ďalší koučing 😊

Komentáre vypnuté na Koučing a Maslowa pyramída