Medzinárodne certifikované NLP kurzy a kurzy pre osobný rozvoj.

Viac…

Koučing pre napredovanie vlastného rozvoja.

Viac…

E-booky a koučovacie nástroje na stiahnutie.

Viac …

Inžiniersky titul zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Medzinárodne certifikovaný NLP tréner, člen medzinárodnej organizácie NLPEA

Bussiness Coach podľa ICF (International Coach Federation) BCTC

Iné profesné skúsenosti z ktorých čerpám a čo mi dali:

Sales manager – vyjednávanie, predaj, rýchlosť, efektivita, plnenie cieľov. Obchod je skvelý a zodpovedne prehlasujem, že mi dal veľa. Akvizície, rokovania s developermi, architektmi, stavebnými firmami

Proposal a product manager v strojárskom odvetví – Podpora zákazníkov a sales managerov, vedieť pracovať s námietkami, byť flexibilnou, vedieť pracovať s ľudmi v medzinárodnom prostredí. Dbať ohľad na etniká a kultúry.

Quality manager – zaviesť systým, stratégiu, pevné pravidlá o ktoré sa môže spoločnosť oprieť, aby sa venovala core businessu.

Product manager v IT – svet online stretnutí, medzinárodné tímy. Etablovanie na nový segment, princípy.

Kontakt

© 2020, Ing.Magdaléna Furková. All Rights Reserved.

Ing. Magdaléna Furková, Žitná 6, 900  25 Chorvátsky Grob

IČO: 46258957; DIČ: 1084227386

IBAN SK74 8330 0000 0028 0157 9824