fbpx

Čo je NLP?

Neuro Linguistic Programming (NLP) je pôvodne psychoterapeutický systém, ktorý sa začal vo veľkom aplikovať aj do výcvikov pre manažérov, obchodníkov, konzultantov, tvorcov reklamy, kde je potrebné zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti.

NLP študuje ľudskú výnimočnosť a jedinečnosť. Zaoberá sa tým, ako vynikať a dosahovať mimoriadnych výsledkov. Väčšina ľudí si neuvedomuje, že komunikácia sa deje aj v našej mysli a tele, kde existuje celý svet komunikácie Vnútorný život – naše myslenie, postoj a pocity – sú aktívna forma komunikácie.

Negatívne emócie a obmedzujúce správanie majú tendenciu byť silnejšie, ako vaša logická vedomá myseľ. Návyky sú uchovávané v podvedomí, takže zmena musí nastať na nevedomej úrovni. Naše reakcie sa stávajú automatickými na nevedomej úrovni, ktorú nemôžete vedome zmeniť. To sa týka fóbií, strachov, ktoré je možné meniť na nevedomej úrovni.

Vďaka NLP nastáva zmena na podvedomej úrovni, ktorá má za následok zmenu správania. Pracuje s najnovšími poznatkami z Neurovedy a stále sa vyvíja.

Zistite dostupné Kurzy z oblasti NLP v sekciie YourCoach Academy.

Krátka história NLP

NLP alebo Neuro Linguistic Programming bol Richardom Bandlerom a Johnom Grinderom v 70-tych rokoch 20.storočia

 

Ako prvého začali modelovať Fritza Pearlsa (psychoterapeuta, zakladateľa terepautickej školy Gestaltterapia), ďalej Virginiu Satir (vynikajúcu rodinnú terapeutku).

Medzi ďalších patril Milton Erickson (psychológ, psychiater a legendárny hypnoterapeut, ktorý výrazne ovplyvnil odbor psychiatrie). Erickson docielil uznanie hypnoterapie ako účinného nástroja pri liečení svojich klientov.

Okrem týchto ľudí tu patrili aj Gregory Bateson (britský antropológ a autor publikácií o komunikácii a teórii systémov, biológie, kybernetike, antropológii a psychoterapii).

Okrem toho modelovali úspešných ľudí z rôznych oblasti obchodu a podnikania – spíkrov, podnikateľov a iných.

Na základe výsledkov zo skúmania zostavili unikátny vzdelávací model NLP, ktorý patrí medzi tie najúspešnejšie a najefektívnejšie. Tento model pozostáva zo série poznatkov a techník, ktoré pozostávajú z toho najlepšieho od najlepších.

Medzi významných súčasných širiteľov NLP patria Robert Dilts, David Gordon a Steve Andreas, a tiež Anthony Robbins, Joseph O´Connor, John Overdurf a mnohí ďalších.

NLP sa stále vyvíja v po rozchode Grindera a Bandlera vznikli nové vetvy NLP.

 

Prečo NLP funguje?

Z okolia prijímame vedomé signály cez naše zmysly – chuť, čuch, zrak, sluch a hmat. Geneticky však nie sme vybavení no to, aby sme všetky  informácie uložili a preto ich prirodzene filtrujeme. Následne ich uložíme v podobne obrazov, zvukov, chutí a podobne do nášho podvedomia ako spomienky. Tieto spomienky nám utvárajú náš model sveta. Kde na základe našich skúseností vnímame veci okolo a tvoríme si interný reprezentačný systém. Ten predstavuje spôsob, akým vyhodnocujeme vnemy z okolia. Následne sa to prejaví do našej fyziológie a následnej reakcie.

NLP robí zásah do časti, kde mame uložené naše filtrované informácie (spomienky v podobe zvukov, obrazov, chutí a podobne) a do Interného reprezentačného systému – to znamená do nášho podvedomia.  NLP tvorí vzťah medzi vedomou a podvedomou mysľou tvorbou nových neurónových dráh.

Uplatnenie

NLP má veľmi široké využitie. V biznis sfére sa dá použiť pri práci so zamestnancami, tvorbe tímov, nábore zamestnancov.

V podnikaní, pri tvorbe podnikateľských stratégií, plánovaní, získavaní klientov a nových zákazok.

V koučingu pre rozšírenie a prehĺbenie koučovacích zručností, pre vytvorenie lepšieho raportu a samotné techniky pri práci s klientom.