NLP Practitioner

Popis kurzu

NLP je o flexibilite. Vedieť flexibilne reagovať na vzniknuté situácie a tým získať náskok, ktorý odlišuje úspešných ľudí od tých ostatných.

Pracovne vyťažení ľudia a ľudia na vysokých riadiacich pozíciách častokrát nemajú dostatok času na vlastný rozvoj. Na druhej strane si uvedomujú, že pracovať na sebe a rozvíjať sa je základom, ako byť hodnotnejší vo svojej pozícií, podnikaní a živote. Chcú sa vzdelávať a pracovať na sebe.

Ak patríte medzi týchto ľudí, tento kurz je ušitý na mieru pre vás.

Online kurzy vyžadujú disciplínu a schopnosť vedieť sa sústrediť a nájsť si čas. Tým, že ste na tejto stránke, tieto vlastnosti máte a uvedomujete si ich. Zároveň si uvedomujete, že tento kurz budete môcť prechádzať vlastným tempom a z akéhokoľvek miesta.

Kurz NLP Practitioner je je zostavený ako online kurz. Je zameraný na rozvoj tých ľudí, ktorí potrebujú flexibilitu. Je určený pre zamestnancov, podnikateľov, riadiacich pracovníkov, koučov alebo ľudí, ktorý sa venujú osobnému rozvoju iných. 

Kurz NLP Practitioner: Je možné si zakúpiť v rôznych kombináciách.

Obsah kurzu

Samotný kurz pozostáva z viac ako 75 videí  a 25 NLP techník, v ktorých nájdete teoretické a praktické informácie z NLP. Tieto videá sú zostavené do 13 častí. 

V závere niektorých z nich nájdete Samohodnotiaci dotazník, ktorý slúži na zreflektovanie získaných vedomostí a zároveň je podkladom pre certifikáciu, ak sa pre ňu rozhodnete.

 1. Úvod

V tejto časti sa dozviete, akým spôsobom vnímate realitu. Dozviete sa, akým spôsobom máte so sebou pracovať, aby ste si dokázali odniesť čo najviac potrebných vedomostí. Naučíte sa čo je Stav učenia a aké rôzne štýly učenia poznáme. Tieto vedomosti vám pomôžu prispôsobiť svoj prejav, aby mal efekt na ostatných.

 

 1. Hlavné témy

Dozviete sa čo je NLP a ako vzniklo. Dozviete sa akým spôsobom pracuje podvedomie a čím sa riadi. Ďalej sa oboznámite so Základnými princípmi NLP.

 1. Komunikácia

Základom každej komunikácie je Aktívne počúvanie. Dozviete sa ako správne počúvať a čo aktívne počúvanie vlastne je.Naučíte sa čo je NLP komunikačný model a Reprezentačné systémy.

Okrem toho si osvojíte poznatky, ako správne definovať ciele a akým spôsobom vytvoriť plán pre ich dosiahnutie.

 1. Pozorovanie ľudí

Predchadzajúca časť bola zameraná na komunikáciu, a akým spôsobm ľudia komunikujú. Ak sa chcete stať excelentným prezentérom, spíkrom, vyjednávačom, je dôležité vedieť svoju komunikáciu prispôsobiť. Pomôže vám to zlepšiť vzťahy na pracovisku, so zákazníkmi, rodinou.

V tejto časti sa naučíte, čo si v komunikácii všímať u iných ľudí aby tomu tak bolo. Dozviete sa čo je Raport, ako ho získať a akým spôsobom prispôsobiť komunikáciu, aby smerovala k spokojnosti oboch strán.

 1. Metaprogramy a logické úrovne

Spôsoby rozmýšľania v rôznych situáciách určuje metaprogramy, ktoré používame. Metaprogramy sú dôležité v rozhodovaní a v motivácií. Naučíte sa základné metaprogramy, ktoré budete jednoducho vedieť spozorovať u iných ľudí a pochopíte, akým spôsobom rozmýšľate v rôznych situáciách vy. Tieto znalosti budete vedieť uplatniť v praxis.

Bližšie sa pozrieme na Neurologické úrovne, ktorých štruktúra je nápomocná pri vedení konverzácií, získaní informácií pre anlýzu problémov. Naučíte sa NLP techniku Neurologické úrovne, ktorá vám veľa napovie.

 1. Pozície vnímania

Táto časť je zameraná na získanie informácií, akým spôsobom vieme nazerať na rôzne situácie. Naučíte sa techniku, ktorá vám pomôže riešiť konflikty, pripraviť sa na hodnotiaci pohovor, vyjednávania. Naučíte sa, ako jednoducho dokážete získať nadhľad.

Na to všetko budete potrebovať vedieť pár informácií o Asociácii a Disociácii.

 1. Submodality

Určujú to, ako vnímame vlastné zážitky, skúsenosti. Získate vedomosti čo sú submodality, trigger a ako odstrániť zlozvyky. Dozviete sa, ako získať motiváciu pre časti vašej práce, ktoré veľmi nemáte radi. Naučíte sa techniku pre túto zmenu. Záver je venovaný Presvedčeniam a technike na ich zmenu.

 1. Kotvenie

Kotvenie patrí medzí základy NLP a využíva sa hojne vo viacerých iných technikách. Dozviete sa čo sú kotvy, akým spôsobom získať prístup k akémukoľvek zdroju. Naučíte sa odstrániť nechcené pocity v konkrétnych situáciách a nahradiť ich chcenými. Zároveň si naučíte kotviť súbor schopností, ktoré budete mať kedykoľvek k dispozícií. Mať sebavedomie, nadhľad, pokoj, odhodlanie už pre vás nebude problémom.

 1. Časti a prerámcovanie

Každý z nás má v sebe viacero častí a ak nie sú v súlade, bojujú proti sebe. Vtedy sa stáva, že vaše ciele sú vnútorne bojkotované. Naučíte sa veľmi efektívnu NLP techniku, pre riešenie vnútorného nesúladu alebo ak máte dve alternatívy, ktoré vám neladia.

Dozviete sa čo je prerámcovanie a akým efektívnym spôsobom s ním pracovať.

Walt Disney bol genius kreativity a vy sa dozviete, ako to robil, že bol takto kreatívny. Naučíte sa hľadať možnosti ako on.

 1. Jazyk

Táto časť je zameraná na slovíčka, vety, metafory a hranie sa s nimi. Naučíte sa a vyskúšate si, o čom je Meta model a osvojíte si hypnotický jazyk Miltonovho modelu.

Oba modely sú veľmi nápomocné v konverzácií a premenia vaše texty, prejav alebo prezentáciu na magickú. Naučíte sa, akým spôsobom vplývať na ľudské podvedomie pomocou jazyka.

Dozviete sa o tajomstve metafor a ich použití v praxi. Tento celkom ukončíte získaním vedomosti, ako správne podať feedback.

 1. Terapeutické modely

Extrémne silné negatívne emócie spôsobujú fóbie. V tejto časti sa o nich dozviete viac a získať do rúk ďalšie zo série NLP techník, no tentokrát pre riešenie stavov fóbií.

 1. Nové NLP techniky

NLP sa vyvíja a preto je táto časť špeciálne venovaná novým NLP technikám. Sú jednoduché, efektívne a veľmi obľúbené. Sú zamerané na odstránenie nežiadúcich emócií v konkrétnych situáciách pomocou tranzových stavov. Techniky sú vhodné aj do biznis prostredia a pre tímovú prácu, kde pomocou zábavy získate nové pohľady.

 1. Hypnóza

Na prácu s podvedomím je efektívna hypnóza. Hypnotické stavy zažívate každý deň, no možno o tom ani neviete. Hypnóza má priamy vstup do podvedomiu, kde sa robia následné zmeny. Dozviete sa čo je hypnóza a aké mýty o nej kolujú. Naučíte sa jednoduché hypnotickú techniku, ktorej efekt je trvalý.

Ak pracujete ako kouč, tréner osobného rozvoja alebo si chcete jednotlivé techniky vyskúšať, je pre vás určená práve tento program.

V rámci live vysielania vás ja alebo jeden z účastníkov prevedie technikou a zároveň si vyskúšate vy previesť niekoho iného. V podstate, samotnú techniku si odžijete a vyskúšate, potrénujete.

V rámci tohto programu sa vyučuje 15 NLP techník, ktoré sa opakujú v určitých intervaloch. V prípade, že vám nejaký termín nebude vyhovovať, môžete prísť na iný, takže o žiadnu z nich neprídete. Vysielania budú vo večerných časoch v trvaní 2 – 2,5 hodiny.

Harmonogram live vysielaní obdržite po zakúpení kurzu.

Tento program je možné zakúpiť spolu s NLP Practitioner kurzom alebo flexibilne jednorázovo za poplatok

Neviete, ktorú rechniku si chcete vyskúšať? Nevadí. Zakúpte si jednorázový vstup. Po zakúpení, obdržíte Harmonogram live vysielaní, kde uvidíte jednotlivé dni a techniky, ktorú budú trénované. Stačí len poslať email na info@yourcoach.sk s dátumom vysielania a ja vám pošlem link.

Certifikácia trvá jeden deň. Pred certifikáciou dostanete test a zoznam techník, ktoré súvisia s certifikáciou.

Samotná certifikácia prebieha online v priateľskom duchu. Spoločne prejdeme certifikačné NLP techniky. Možnosť predviesť techniku priamo počas certifikácie.   

Podmienky certifikácie:

 • Zaslanie Samohodnotiacich dotazníkov
 • Preukázanie vedomostí na úrovni NLP Practitionera – formou testu
 • Zaslanie videa s prevedením dvoch ľubovoľných techník na klientovi (jednej klasickej a jednej Novej techniky; netýka sa, ak máte zakúpený program NLP techniky-live) alebo ukážka techník priamo na certifikácii.

Certifikácia je dobrovoľná.

Kurz je možné zaplatiť v celej sume alebo v 6-mesačných splátkach.

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

Po úspešnej certifikácií získate  členstvo v medzinárodnej asociácií NLPEA.