fbpx

Ešte viac NLP? Tak potom ste tu správne

NLP Coaching Principles II

Vítam vás v pokračovaní kurzu NLP Practitioner alebo NLP Coaching Principles

Jedinečný kurz, kde dotiahnete to čo viete, do skutočného majstrovstva. Garancia malej komornej skupiny pre hlbokú prácu.

Popis kurzu

Kurz je pokračovaním kurzu NLP Coaching Principles alebo NLP Practitioner. 

Je potrebné mať absolvovaný aspoň jeden z uvedených kurzov, keďže budeme stavať na uvedených vedomostiach.

 • vážim si váš čas a preto je na vás, kedy budete materiály študovať – prvý online kurz svojho druhu cez ZOOM 
 • viac ako 18 x sa vidíme na nácvikoch k modulom – precvičíme si všetky techniky
 • 6 x mastermind stretnutia
 • získate prístup do členskej sekcie, kde nájdete knižnicu videí  – môžete sa k nim kedykoľvek vrátiť 
 • Podpora cez FB skupinu alebo FB messenger
 • Počas celého kurzu budú prebiehať rôzne výzvy na implementáciu NLP do vašej praxe
 • Q&A vlákno v skupine – dostanete odpovede na svoje otázky
 • množstvo pracovných listov a cvičení pre implementovanie získaných poznatkov
 • príklady z praxe ako a kde NLP použiť – na mieru účastníkom skupiny
 • podporná skupina a vzájomné koučovanie – triády, vzájomné precvičovanie naučených techník a poznatkov
 • samozrejmosťou je certifikát o absolvovaní kurzu 
 • kurz trvá 8 mesiacov
 • začíname 2.10.2023
PS: Nácviky časových línií a ukážky regresnej hypnózy budú prebiehať osobne v rámci jedného víkendového stretnutia v okolí Bratislavy. Čas a miesto budú upresnené neskôr. Ubytovanie a cestovné náklady nie sú zahrnuté v cene kurzu. 

Moduly

Úvod

V tomto module si zopakujeme vaše znalosti z NLP Practitionera alebo NLP Coaching Principles kurzu.

Asociácia & Disociácia

Submodality

Kotvenie

Meta model jazyka

Miltonov model jazyka 

1. modul
NLP - koučing či terapia

Vysvetlíme si základné pojmy a dostanete odpoveď na otázku: NLP koučing, či terapia?
Získate logické vysvetlenie NLP.

– Rozdiel medzi koučingom a terapiou a ako do toho spadá NLP

– Koučovací rozhovor a NLP

– Terapeutický rozhovor a NLP

– Využitie NLP v praxi

– Neurovedy a NLP

2. modul
Metaprogramy

Metaprogramy sú dôležitou súčasťou v detekovaní toho, ako klient rozmýšľa o svojom probléme/téme. Tento modul, budete dostávať ako emailový kurz. Všetky detaily získate vopred.

– Základné metaprogramy

– Komplexné metaprogramy

– Spiral Dynamics

3. modul
Pokročilé NLP techniky

Znalosti doplníme ďalšími silnými NLP technikami

– Generátor nového správania

– Technika regresie

– Zmena osobnej histórie

– iné

4. modul
Presvedčenia

Práca s presvedčeniami je veľmi žiadaná v praxi. Je to práve tá úroveň, ktorá má veľmi hlboký dopad na zmenu v klientovom MOW

– Definovanie presvedčenia

– Úrovne presvedčení

– Zmenové formáty presvedčení

– Techniky pre zmenu presvedčení (Múzeum, SCORE a iné…)

5. modul
Hodnoty

V tomto module sa budeme zaoberať hodnotami a prácou s nimi.

– Zisťovanie hodnôt

– Radenie hodnôt

– Zmena hodnôt

– Integrácia hodnôt

6. modul
Identita

Práca na úrovni Identity

– Definovanie problémov na úrovni Identity

– Práca s identitou

7. modul
Modelovanie

Modelovanie je esencia NLP. V tomto module sa naučíte modelovať a budete mať vlastný projekt na modelovanie.

– Úvod do modelovania

– Postup pre modelovanie

– Projekt

8. modul
Kvantová lingvistika

L - je jazyk a práve v tomto module pôjde o to, ako pomocou jazykových vzorcov robiť zmeny.

– Pokročilé jazykové vzorce 

– Kvantová lingvistika (Karteziánske súradnice, Symbolic Logic, Beyond the Words, a iné.)

– Sleight of Mouth

9. modul
Časové línie

Časové línie majú široké použitie na rôzne úrovne problému.

– Čo sú časové línie a práca s nimi

– existuje veľké množstvo techník – my sa zameriame na:

Uzdravenie zraneného dieťaťa

Technika prepisu

Technika preskočenia

Umiestnenia cieľa do budúcnosti

a iné

10. modul
Hypnóza

Aby sa klienti posúvali, potrebujú zdroje. V tomto module využijeme to, čo sme sa naučili v predchádzajúcich moduloch a aplikujeme práve do práce so zdrojmi pre klienta.

– dozviete sa, čo hypnóza vlastne je a ako funguje

– aké mýty o nej kolujú a či sú pravdivé

– naučíte sa vyzistiť hypnobilitu klienta

– Miltonov model jazyka a hypnotický jazyk pre prácu v terapiách

– Metódy uvedenia do hypnózy

– Výhody použitia hypnózy

– Technika sivej izby

– Práca so strachom

– Liečenie hypnózou (regresná hypnóza) a tvorba sugescií

* Vyhradzujem si právo zmeniť obsah modulov v prípade potreby skupiny

„Najlepší spôsob, ako profesijne rásť, je zvýšiť si kvalifikáciu.”

Pri objednaní do 24 hodín, môžete získať cenný BONUS v hodnote až 500 EUR

BONUS
Prezentovanie

V tomto bonuse získate základnú štruktúru pre tvorbu svojich dokonalých prezentácií alebo kurzov. BONUS pozostáva zo série prednášok 
  • štruktúra prezentácií – NLP + 4 MAT systém
  • príprava na prezentovanie – využite vedomostí NLP
  • výzva pre tvorbu vlastnej prezentácie

  Prihláste sa už teraz do kurzu

  N L P Coaching Principles II

  Trvanie: 8 mesiacov

  Termín: 2.10.2023 – 31.5.2024

  Počet: Iba pre 9 z vás

  • 10 modulov
  • 40+ hodín ZOOM stretnutí, ktoré budú hlavne o praxi
  • Odpovede na vaše otázky v rámci uzavretej Facebook skupiny. 
  • certifikát o absolvovaní
  • možnosť platiť na splátky

  Hodnota kurzu: 4.500 € 

  Cena kurzu: 3.000 € 

   

  Pri objednaní do 24 hodín, získate BONUS v hodnote 250 

  Predbežný harmonogram stretnutí

  Nácviky

  Mastermind stretnutia

  Nácviky budú prebiehať v utorky v čase od 18:00. Presné termíny budú uprasnené.

  Mastermind stretnutia budú prebiehať okolo 15. dňa v mesiaci vo večerných hodinách 18:00

  Po uhradení rezervačné poplatku máte miesto v kurze zaručené. Na zaplatenie zvyšnej sumy budete vyzvaní v septembri. 

  Platba 1 x 2625 EUR

  alebo splátky 5 x 375 EUR

  Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.