fbpx

Čo je koučing?

Koučing odkrýva klientov potenciál a pomáha mu objaviť cesty, ako konať. Teší sa veľkej obľube hlavne v biznis prostredí, kde má preukázateľne výborné výsledky. Kouč je osoba, ktorá vníma a prispôsobuje sa svojmu klientovi. Neradí.

Koučovanie je proces, štruktúrovane vedený rozhovor, pri konci ktorého získa klient iný pohľad na svoju súčasnú situáciu.

Koučovanie nie je pre každého. Je pre ľudí s istým stupňom uvedomenia, ktorí sú si vedomí, že bez akcie a vlastnej zodpovednosti to nepôjde.

Koučing  je partnerstvo s klientom v tvorivom procese provokujúcom jeho premýšľanie a inšpirujúcom ho k tomu, aby maximalizoval svoj osobný a profesionálny potenciál.

Krátka história koučingu

Slovo kouč bolo prvý-krát použité v Oxforde v súvislosti s inštruktorom alebo trénerom. Samotné slovo koučing, definuje proces pre presun človeka z miesta kde je, na miesto, kde chce byť.

Časom sa koučing dostal do viacerých odvetví – osobný rozvoj, šport, biznis. Keďže vzniklo veľa odvetví koučingu, bolo potrebné zachovať istý profesionálny štandard. Preto v roku 1995 vznikla organizácia International Coach Federation (ICF), ktorá zastrešuje koučov z celého sveta zachováva profesionálny štandard koučovania a samotných výcvikov. Momentálne združuje približne 41.500 členov z viac ako 147 krajín sveta. Koučovia sa riadia Etickým kódexom.

V súčasnosti existuje viacero koučovacích škôl, ktoré zabezpečujú rôzne štýly koučovania. Okrem iného, každý kouč má svoj vlastný štýl.

Z obsahového hľadiska je možné koučing rozdeliť na:

 – Life koučing

– Biznis koučing

– Kariérny koučing

– Transformačný koučing

– Koučing športovcov

a iné.

Prečo koučing funguje?

Koučing funguje z jednoduchého dôvodu. Riešenie je klientove, na základe jeho pohľadu na svet a jeho hodnôt.

Koučing napomáha k rýchlejšiemu konaniu, videniu vecí z iných perspektív a kvôli jeho neodškriepiteľnému účinku je vo veľkej miere využívaný vrcholovými manažérmi, športovcami, úspešnými ľuďmi.


Koučing ma široké uplatnenie v rôznych odvetviach.