Ako ľudia rozmýšľajú

17.9. - 14.10.2021

 • Chceš vedieť viac o tom, ako tvoji klienti rozmýšľajú?
 • Fascinuje ťa ľudské správnie a chceš vedieť viac o tom, ako rozmýšľame?
 • Stáva sa ti niekedy, že nerozumieš čo ti druhí hovoria?
 • Máš nepríjemné skúsenosti v spolupráci s inou osobou?
 • Chceš vedieť, na akú prácu sa hodíš?
 • Chceš vedieť, ako to robia tí dobrí obchoďáci, markeťáci, copywrightery, že vedia predať?

Zisti svoje Metaprogramy podľa NLP

To, akým spôsobom uvažujeme v rôznych situáciách, má veľký dopad na to, ako budeme úspešní. Doteraz bolo identifikovaných viac ako 60 metaprogramov.

Definovanie metaprogramov vie výrazne pomôcť v komunikácií a zlepšení medziľudských vzťahov.

Ich znalosť dokáže ovplyvniť marketingové stratégie, texty, predaj, vyjednávanie a nábor vhodných zamestnanov či uzavretie spolupráce s tou správnou osobou. 

Prečo je dobré vedieť, ako ľudia rozmýšľajú? Budeš vedieť:

 • prispôsobiť svoju komunikáciu, aby sa ľudia s tebou cítili dobre a rozumeli ti
 • zvýšiš si svoje sebavedomie, pretože rozpoznáš čo sú tvoje silné a slabé stránky a na základe toho  sa budeš vedieť rozhodnúť, aká práca je pre teba vhodná
 • ak uzvažuješ na spolupráci v rámci svojho vlastného podnikania, budeš si vedieť vybrať, s kým pracovať
 • budeš vedieť ako vplývať na ľudí v marketingu
 • budeš vedieť vhodne zvoliť predajnú stratégiu 
 • v neposlednom rada, spoznáš seba a ako naložiť s tým, ako rozmýšľaš.
V kurze sa naučíš rozpoznávať rôzne metaprogramy u ľudí a následne zvoliť tú správnu stratégiu. 

Zisti ako rozmýšľaš

Obsah kurzu

Trvanie kurzu: 4 týždne od 17.9 – 14.10 2021

Druh kurzu: Mailový kurz s podpornou Facebook skupinou

Priebeh kurzu: Po zaplatení kurzu, obdržíš každý deň email s odkazom na video, ktorom budeš mať podrobne vysvetlené jednotlivé metaprogramy. 

Pdf materiály s popisom a úlohami pre definovanie tvojich vlastných metaprogramov. 

Podpora: 

Dôležitou súčasťou kurzu je Súkromná uzavretá Facebook skupina v ktorej budeš v kontakte so mnou a aj s ostatnými účastníkmi kurzu. V rámci skupiny budú uverejňované príspevky súvisiace s preberanou témou.

Taktiež to bude priestor na zdieľanie a vzájomnú podporu.

Pre koho je kurzu určený:

Kurz je určený pre podnikateľov, ktorí chcú lepšie pochopiť správanie svojich zákazníkov a následne prispôsobiť svoje predaje.

Je určený všetkým, ktorí chcú spoznať viac seba a následne vedieť pracovať na svojom rozvoji.

Je určený pre koučov, ktorí chcú viac chápať pohľad svojho klienta, aby im vedeli lepšie pomôcť na ich ceste.

Emailový kurz Ako ľudia rozmýšľajú

119 €

Uvádzacia cena: 79 €

platná len do 3.8.2021

Kto vás kurzom prevedie

Keď som sa stretla s NLP, veľmi rýchlo som pochopila, že je to niečo, čo chcem učiť. Tento vzdelávací modul je unikátny a má neuveriteľne dobré výsledky. Zažila som ich na vlastnej koži.

Predtým, ako som začala so sebou pracovať, som bola plná porovnávania sa s inými, pestovala som v sebe nepodporujúce emócie. Častokrát som vinila z neúspechu iných. Moja frustrácia výrazne ovplyvňovala môj osobný život. 

Odkedy používam NLP, viem odstraňovať zo svojho života nežiadúci stres. Poznám sa oveľa lepšie, viem lepšie detekovať na čom chcem pracovať. Môj život získal nový rozmer. 

Svojim klientom pomáham k tomu, aby ich život získal nový rozmer. Tak, ako to potrebujú. Pomáham im v stanovovaní cieľov, plánov, práce s emóciami, limitujúcimi presvedčeniami. 

Zhrnutie

 • Séria emailov s odkazom k viac ako 20-tim videám ohľadne metaprogramov
 • Prístup k videá a pracovným listom podporujúcich tvoj progres
 • vstup do súkromnej Facebook skupiny 
 • Moja plná podpora počas trvania kurzu

Časté otázky

Kurz je v podstate pre kohokoľvek, kto chce pochopiť, ako rozmýšľa. Odporúčam ho však hlavne pre ľudí pracujúcich ako kouč a podnikateľov. Informácie v tomto kurze sú veľmi dobre použiteľné pri tvorbe predajných stránok, marketinových materiálov, prezentáciách. Taktiež pri výbere vhodnej osoby pre spoluprácu. 

Kurz bude prebiehať emailovou formou s podporonou Facebook skupinou. 

Bolo by fajn, ak by sa to nestalo 🙂 Počas kurzu dostaneš aj Pracovné listy s popismi Metaprogramov pre neskoršie použitie.

Kurzom získaš nový pohľad na to, ako ľudia rozmýšľajú. Budeš vedieť to určiť a následne použiť tieto informácie pre vlastné potreby. Okrem toho, spoznáš seba, svoju osobnosť.